XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
38

   Pan/Pani                                                                        Nowa Sucha  29.11.2019 r.

         MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  zapraszam na  obrady XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 3 grudnia  2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
  5. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski