XIV sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
25

Informujemy, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Młodzieszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości Młodzieszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w części Uchwałę Nr  XXXIII/174/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Juliopol.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 177/13 w miejscowości Adamowa Góra.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów .
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.