XIV sesja Rady Miejskiej

0
48

22 marca odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej. W jej trakcie nowy radny złożył uroczyste ślubowanie, zdecydowano o zakupie dwóch autobusów dla ZKM, wydzielono niemal 160 tys. na projekty remontu ulicy Chodakowskiej i Trojanowskiej.

  • Na początku przyjęto ślubowanie od nowego radnego Stanisława Sobczaka, który 28 lutego wygrał wybory uzupełniające w dzielnicy Karwowo zdobywając 232 głosy, to jest 81 procent wszystkich ważnych. S. Sobczak będzie członkiem kilku stałych komisji Rady Miejskiej: komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.
  • Wprowadzono kilka istotnych zmian w tegorocznym budżecie miasta. 297,6 tys. zł ratusz przeznaczył na trzy nowe zadania: 140 tys. zł na zakup dwóch używanych autobusów, 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Chodakowskiej zarządzanej przez MZDW, a 57,6 tys. zł na projekt przebudowy powiatowej ulicy Trojanowskiej. Ponadto dodatkowe dochody (10 tys. zł) wypracowane przez Szkołę Podstawową nr 4 przeznaczono na remont tamtejszej biblioteki.
  • Bez uwag radni zgodzili się na przejęcie ponad 13,5 hektarowej działki w dzielnicy Boryszew, w znacznej części zajętej przez wody zalewu. Miasto chciałoby stać się właścicielem gruntu, ale opiekę nad nim przekazać Kołu Sochaczew Polskiego Związku Wędkarskiego, który od 1982 roku zarybia zalew, czyści brzegi, sprząta teren wokół akwenu itd. Wędkarze regularnie organizują zawody spławikowe dla dzieci, dorosłych, osób niepełnosprawnych, promują ten sport, poszukują sponsorów, sami fundują zwycięzcom cenne nagrody. Przez ponad trzy dekady organizacja włożyła w akwen wiele pieniędzy, a członkowie PZW mnóstwo pracy w jego ochronę.

Zgoda radnych na rozmowy ze skarbem państwa to jednak dopiero początek drogi, bo wniosek o przejęcie terenu najpierw musi trafić do starostwa, a ono przekaże dokumenty wojewodzie mazowieckiemu. Trudno powiedzieć, czy wojewoda zechce oddać zalew, a jeśli tak, to czy zgodzi się dać miastu 13,5 ha lustra wody za symboliczną złotówkę.

  • Na sesję wróciły zasady przyznawania Stypendiów Burmistrza, po które sięgają najzdolniejsi uczniowie sochaczewskich szkół mający wysoką średnią ocen (5,50 w szkołach podstawowych i 5,25 w gimnazjach), osiągniecia naukowe, sportowe lub artystyczne. Zaproponowano, by programem objąć także dzieci uczące się w miejskich placówkach, ale mieszkające poza Sochaczewem, np. na terenie ościennych gmin. Propozycję radni przyjęli bez uwag.
  • Ustalono szczegółowy sposób konsultowania projektów uchwał Rady Miejskiej z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Oprócz Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego akty prawa miejscowego mają być konsultowane z organizacjami pozarządowymi. Projekty uchwał dotyczące całej naszej społeczności, zanim trafią do radnych, będą umieszczane na stronie konsultacje.sochaczew.pl oraz w specjalnej zakładce „Konsultacje społeczne” widocznej już na pierwszej stronie miejskiego portalu Sochaczew.pl. Wcześniej ratusz zapowie, że ruszają konsultacje i wskaże sposób zbierania opinii od mieszkańców i organizacji pozarządowych. W zależności od wagi sprawy może to być ankieta, formularz do wypełnienia lub otwarte spotkanie. Ten tryb pracy nad uchwałami to od ub. roku powszechna praktyka w sochaczewskim ratuszu. Tylko w ostatnim czasie z Radą Pożytku i stowarzyszeniami konsultowano m.in. uchwały podatkowe, zasady przyznawania stypendiów, wieloletnie plany finansowe miasta, stawki śmieciowe i opłaty targowe, strategię rozwoju miasta, zasady funkcjonowania Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego i wiele innych.
  • Pod obrady trafił też Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi na rok 2016. Określa on szczegółowo, jak miasto będzie zapobiegać bezdomności zwierząt, kto zajmie się wyławianiem bezpańskich psów i kotów, ich sterylizacją, chipowaniem, poszukiwaniem właścicieli, opieką weterynaryjną itd. Program wskazuje też gospodarstwo rolne w miejscowości Dachowa 30, w którym czasowo mają przebywać zwierzęta gospodarskie, tj. do chwili ustalenia ich właściciela. Na realizację zadań z tego zakresu miasto przeznaczy w tym roku niemal 273 tys. zł. Program był poddany dwutygodniowym konsultacjom społecznym z mieszkańcami, analizowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad bezpańskimi zwierzętami. Do programu nie wpłynęła żadna uwaga. W tej chwili w AZORKU przebywa 113 psów i 20 kotów. W 2015 roku schronisko oznaczyło chipami 67 zwierząt, w tym już 14. Dzięki staraniom pracowników i przyjaciół AZORKA, w minionym roku nowy dom znalazło 65, a w tym 9 podopiecznych schroniska.
  • Radni zgodzili się na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza. Za kilka tygodni UM zleci rzeczoznawcy wycenę niemal 92-metrowego lokalu i wystawi go na przetarg. Podobnie wyrazili zgodę na zbycie 850 metrowej działki przy ul. Targowej, sąsiadującej z zakupioną niedawno przez inwestora znacznie większą, o powierzchni 3 tys. m2.
  • Rada jednogłośnie zgodziła się, by zaprzestać dalszych prac nad kilkoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Chodzi m.in o tereny, które miałyby być przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Z analiz wynika, że w Sochaczewie jest dość działek budowlanych, mogłoby na nich zamieszkać kilkanaście tysięcy nowych sochaczewian i w związku z tym nie ma potrzeby przekształcania następnych działek rolnych w budowlane.

UM Sochaczew