XL sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
53

27 listopada 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie XL sesja Rady Gminy Młodzieszyn,

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2029

b) uchwała budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok

c) w sprawie emisji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.