XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
111

28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie  się XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Młodzieszynie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.