XLVII sesja Rady Gminy Kampinos

0
42

Zapraszamy na XLVII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2017r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Kampinos za 2016 rok.

2) w sprawie uchwalenia „Programu bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie gminy Kampinos”.

3) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.

4) Projekt uchwały w sprawie uchwalania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Kampinos.

5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kampinos.

6) Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kampinos w okresie od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018 roku.

7) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

  1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski