XLVII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
74

Informujemy, że 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  XLVII sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4.  Podjęcie uchwał:
  a. zmieniająca Uchwałę nr XLV/214/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego
  b. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  c. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/216/2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn
  d. intencji przygotowania, aplikowania o środki zewnętrzne i realizację przez Gminę Młodzieszyn, projektu „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”
  e. w sprawie nadania nazwy ulicy w części miejscowości Młodzieszyn.
  f. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol
  g. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 177/13 w miejscowości Adamowa Góra.
 5. Informacja międzysesyjna wójta gminy.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Wolne wnioski.
 8.  Sprawy różne.
 9.  Zamknięcie obrad.