XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos

0
41

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos.

Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  • Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski