XV sesja Rady Gminy Kampinos

0
21

Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy z 28 października 2019 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;

2) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

3) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Kampinos w 2020 roku

4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad

Z poważaniem

Krzysztof Sucharski

przewodniczący Rady Gminy