XV sesja Rady Gminy Kampinos

0
40

XV sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w dniu 28 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad: XII sesji Rady Gminy z dnia z dnia 29 czerwca 2015 r., XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 09 lipca 2015 r. oraz XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 20.07.2015 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
  • projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
  • projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
  • projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos.
  • projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.