XV sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
32

We wtorek, 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00  odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w zdalnym trybie obradowania.

Z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020;
 • c) przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią „Mały domek” w Giżycach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl  lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie