XVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 20.04.2017 r

XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia  Chełmońskiego” udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowe władze na kolejną kadencję 2017-2020 r.

20 kwietnia 2017 r. (w II terminie) w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyło się XVI Walne Zebranie Członków LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Zebranych powitał gospodarz – burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki Grzegorz Benedykciński. Zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, w związku z upływem 3-letniej kadencji organów LGD. Walne Zebranie posłużyło podsumowaniu pracy Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu. Przedstawione sprawozdania z pracy tych organów za ostatni rok zostały zatwierdzone przez obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, którzy udzielili jednocześnie absolutorium Zarządowi. Utrzymano 10-osobowy skład Zarządu i 14-osobowy skład Rady, dokonano natomiast zwiększenia składu Komisji Rewizyjnej z 3 do 5 osób. Po prezentacji nazwisk zarekomendowanych kandydatów do organów LGD odbyły się wybory nowych władz na lata 2017-2020, a następnie ich ukonstytuowanie się.

Do Zarządu LGD wybrani zostali:

 1. Magdalena Podsiadły – prezes
 2. Jolanta Kalińska – wiceprezes
 3. Zofia Owczarek – sekretarz
 4. Dariusz Dąbrowski – skarbnik
 5. Izabela Andryszczyk – członek
 6. Zbigniew Guzewski – członek
 7. Grzegorz Kropiak – członek
 8. Dariusz Krupa – członek
 9. Wioletta Micewicz – członek
 10. Magdalena Okrasa – członek

W skład Rady LGD weszli:

 1. Halina Wawruch – przewodnicząca – sektor publiczny – Gmina Żabia Wola
 2. Urszula Ciężka – wiceprzewodnicząca – sektor publiczny – Gmina Radziejowice
 3. Grzegorz Florczak – sektor publiczny – Gmina Sochaczew
 4. Jarosław Gogół – sektor gospodarczy – Gmina Grodzisk Mazowiecki
 5. Piotr Kleszko –  sektor gospodarczy – Gmina Żabia Wola
 6. Jarosław Lewicki – sektor gospodarczy – Gmina Mszczonów
 7. Ireneusz Łukawski – sektor publiczny – Gmina Nowa Sucha
 8. Katarzyna Paciorek – sektor społeczny – Gmina Jaktorów
 9. Danuta Plewka – sektor społeczny –  Gmina Radziejowice
 10. Robert Pindor – sektor gospodarczy – Gmina Baranów
 11. Ptaszkiewicz Agnieszka – sektor społeczny – Gmina Teresin
 12. Grażyna Starus – sektor społeczny – Gmina Teresin
 13. Jolanta Szczygielska – sektor społeczny – Gmina Grodzisk Maz.
 14. Justyna Zientek – sektor społeczny – Gmina  Rybno

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

 1. Marcin Kurowski- przewodniczący
 2. Marta Ostrowska – wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Błaszkiewicz
 4. Agnieszka Fidrych
 5. Monika Olejniczak

Podczas Walnego Zebrania złożono podziękowania za wniesiony wkład i zaangażowanie członkom wszystkich organów Stowarzyszenia, a szczególnie tym, którzy wraz z upływem kadencji zakończyli już pracę w LGD.

Walne Zebranie Członków zatwierdziło także zaproponowane przez Zarząd zmiany w kryteriach wyboru operacji Infrastruktura.

.