XVIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
35

W piątek, 30 października 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w zdalnym trybie obradowania.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020;
 • c) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku;
 • d) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;
 • e) zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie;
 • f) uznania skargi za bezzasadną.
 1. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 2. Informacja starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Informacja przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzej Kierzkowski