XXI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
35

W środę, 10 lutego 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w zdalnym trybie obradowania.

Zachęcam do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl  lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 5. a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 6. b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021;
 7. c) zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie;
 8. d) zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących;
 9. e) delegowania radnych powiatu sochaczewskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez starostę sochaczewskiego;
 10. f) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2021-2025.
 11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Sochaczewskiego za rok 2020.
 13. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2020 roku.
 14. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.
 15. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski