XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos

0
29

Serdecznie zapraszam na XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 15 czerwca  2020 r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Kampinosie A nr 30 A w sprawie:

  1. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kampinos,
  2. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
  3. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na rok szkolny 2020/2021,
  4. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2019 rok,
  5. przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie
    za 2019 r. oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos,
  7. zmian w budżecie Gminy Kampinos.

 Z poważaniem

Krzysztof Sucharski

przewodniczący Rady Gminy