XXVII sesja Rady Gminy Teresin

0
46

W dniu 27.10.2016 w budynku OSP Teresin odbędzie się XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Teresin

Biuro Rady Gminy

     Teresin

                                                                                        Teresin, 24 października 2016 r.

Informuję, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 1400 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie (ul. Południowa 2) odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku dziennego
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
  4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Teresin, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2016
  8. Zakończenie obrad

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bogdan Linard