XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos

0
19

Sesja obędzie się 8 lutego o godz. 18.00.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 18.00 XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kampinos w celu podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2021 rok oraz udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w gminie Kampinos.

Z poważaniem,

Krzysztof Sucharski

przewodniczący
Rady Gminy Kampinos