XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos

0
26

XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Kampinosie A.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Kampinosie A
w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 XXX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kampinos w celu podjęcia uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Kampinos,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos oraz budżecie Gminy Kampinos.

Z poważaniem,

Krzysztof Sucharski

przewodniczący
Rady Gminy Kampinos