XXXIX sesja Rady Gminy Kampinos

0
36

Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań r4adnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

 

1)  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2017 rok.

2) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

3) Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2017.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski