XXXVI sesja Rady Gminy Rybno

0
146

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 21  września  2017 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów  z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Kampania edukacyjno-informacyjna STOP PRZEMOCY !!!! – dyskusja.
 6. Podziękowania za współpracę w organizacji dożynek powiatowych.
 7. Podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego.
 8. Powitanie dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego.
 9. Informacja  z działalności i wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Rybno.
 13. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017.
 15. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

Grzegorz Kropiak