Z prac Rady Gminy Teresin

0
54

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 17 lutego, radni dokonali niewielkich korekt w uchwale budżetowej. Wygospodarowane środki pozwolą m.in. uporządkować skrzyżowanie al. XX-lecia z Traktem św. Jana Pawła II.

Dane policji wyraźnie pokazują, że jest to skrzyżowanie bardzo newralgiczne, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo kierowców. Postanowieniem teresińskich radnych przejdzie ono niezbędną modernizację, która rozwiąże problem niesprawnej sygnalizacji świetlnej. Jak w trakcie sesji tłumaczyła skarbnik Agnieszka Rosa:

– Zmniejszamy o 60 tys. złotych wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. Z tych środków chcemy przeznaczyć 20 tys. zł na remont skrzyżowania al. XX-lecia z Traktem św. Jana Pawła II. Kolejne 20 tys. zł proponujemy przeznaczyć na zamontowanie w tym miejscu monitoringu wizyjnego, dzięki któremu będzie można m.in. sprawdzić, kto jest sprawcą awarii sygnalizacji. Ostatnie 20 tys. zł chcemy dołożyć do wykonania projektu sieci wodociągowej w Paprotni.

Radni jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany w budżecie i podjęli stosowną uchwałę.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

.