Z prac Rady Miejskiej

0
33

Cztery ulice do pełnego remontu

Jeszcze w tym roku ulica Ułanów Jazłowieckich, biegnąca wzdłuż ogrodzenia nowej Komendy Powiatowej Policji, zmieni się w drogę z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem i niemal dwudziestoma miejscami postojowymi. W najbliższych drogowych planach miasta jest też przebudowa trzech ulic na terenie dawnego Chemitexu.

Decyzja w sprawie nowego kształtu ulicy Ułanów Jazłowieckich zapadła na sesji 3 marca. Radni zgodzili się, na wniosek burmistrza, przeznaczyć na to zadanie 775 tys. zł. Propozycję poparły kluby Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS, od głosu wstrzymali się radni Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjni Samorządowcy. Dziś ta droga bardziej przypomina pasaż spacerowy – nieutwardzona, wąska, jakby wciśnięta między ogrodzenie młyna i KPP. Na dłuższym, około 130 metrowym fragmencie utwardzona jest tłuczniem, a na 70-metrowym odcinku od strony Piłsudskiego kostką brukową. Korzystają z niej głównie mieszkańcy bloku JW. Construction, a przez pracowników okolicznych biur traktowana jest jak parking.

 

Więcej miejsc do parkowania

Prace nad dokumentacją rozpoczęliśmy od wydzielenia pasa pod budowę tej drogi, bo ówczesny nie mieścił się w żadnych parametrach. Kilka metrów przestrzeni między ogrodzeniem młyna i budowanej wtedy komendy, gdzie z trudem mijały się dwa samochody, to zdecydowanie za mało, dlatego wydzieliliśmy geodezyjnie pas gruntu o szerokości około 15 metrów, co pozwoliło zaprojektować nie tylko ulicę, ale też chodnik oraz miejsca postojowe – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Docelowo jezdnia ma mieć 5 metrów szerokości i utwardzona zostanie betonową kostką. Od strony policji powstanie chodnik o zmiennej szerokości od 2 do 2,9 metra. Między rosnącymi tam drzewami projektantom udało się umieścić dziewiętnaście miejsc postojowych, w tym dwa oznaczone kopertą dla niepełnosprawnych.

Prace obejmą odcinek około 130 metrów – od ulicy 1 maja do granicy działki zajmowanej przez policję. Kostka w rejonie bloku JW. Construction jest w dobrym stanie i nie ma sensu jej zdejmować, zatem projektowana przez nas nawierzchnia drogi połączy się z już istniejącą – dodaje burmistrz.

Do przeniesienia będą słupy energetyczne, które w tej chwili znajdują się w pasie drogowym. Ulica zostanie odwodniona. Przed ułożeniem jezdni i chodników ekipy ułożą 110 metrów kanalizacji deszczowej, zbudują cztery studnie i cztery wpusty. Zadanie obejmie też przebudowę istniejących wjazdów na przyległe posesje.

Co istotne, po zakończeniu prac, na początku i końcu ulicy kierowcy zobaczą znak „Strefa zamieszkania”, bo Ułanów Jazłowieckich ma pozostać drogą lokalną, którą do szkół i przedszkoli codziennie chodzi kilkaset dzieci. W takiej strefie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Ożywić gospodarczo

Jeszcze wiosną tego roku powinniśmy poznać nazwę firmy, która zajmie się budową deszczówki i nawierzchni trzech ulic na terenie dawnego Chemitexu.

Jeszcze w marcu ogłosimy przetarg, by przed głównym sezonem budowlanym wyłonić wykonawcę tego, wartego kilka milionów złotych, zadania. Włókiennicza ma 770 metrów, Wiskozowa ponad 400, Chemiczna 380 metrów długości. Każdą chcemy odwodnić, utwardzić, by tereny dawnych zakładów chemicznych uatrakcyjnić dla potencjalnych inwestorów – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Plan zakłada, że sieć deszczowa powstanie jeszcze w tym roku, a nowa nawierzchnia ulic wiosną 2021.

 

Prawie 2 km deszczówki

Pierwszy element robót to budowa deszczówki odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe z Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej. W tym rejonie miasto zaplanowało ułożenie prawie 1800 metrów kanalizacji (kanał główny i boczne), montaż studni rewizyjnych, rozbiórkę ponad 360 metrów nieużywanej deszczówki i 235 metrów starej sieci wodociągowej. W drugim etapie budowlańcy utwardzą te drogi specjalnymi płytami ażurowymi pozwalającymi wodzie wsiąkać w ziemię.

Trzeba rozebrać stare chodniki i ułożyć nowe, usunąć zniszczone krawężniki, wyregulować studzienki, odtworzyć zjazdy, wykonać podbudowę jezdni, ułożyć na niej zbrojone płyty ażurowe pozwalające na ruch samochodów ciężarowych. Bez dobrego dojazdu obszar Chemitexu nie ożyje gospodarczo, a taki jest główny cel naszych działań – podsumowuje burmistrz.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Dodatkowe 3 mln na inwestycje

Radni dokonali kilku ważnych zmian w nie tylko budżecie ale też Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Przede wszystkim zaktualizowali kwotę przeznaczoną na prowadzony właśnie pierwszy etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia. Pod koniec minionego roku na konto miasta wpłynęło 2,54 mln dotacji od wojewody na ten cel, 170 tys. dołożono z kasy miasta i tym samym budżet zadania wynosi teraz 4,68 mln zł.

 

„Tak” dla Ułanów Jazłowieckich

Do listy inwestycji dopisano przebudowę ulicy Ułanów Jazłowieckich (775 tys.), zakup sprzętu dla szkół podstawowych w ramach projektu edukacyjnego „Skok w przyszłość” (53,9 tys.) oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicy 15 Sierpnia na odcinku od Broniewskiego do obwodnicy miasta (30 tys.). O 216,3 tys. zł zmniejszono tegoroczne wydatki na budowę amfiteatru i widowni na podzamczu przenosząc je na 2021 rok. W związku z tym, że jesienią ub. roku u podnóża zamku przez kilka tygodni trwały badania archeologiczne, wykonawca poprosił o dodatkowy czas i mając teraz akceptację radnych zapewne uzyska na to zgodę od burmistrza. Oznacza to, że prace przy amfiteatrze i widowni potrwają do wczesnej wiosny 2021 roku.

„Za” poprawkami w budżecie i WPF opowiedziały się dwa kluby – PiS i Sochaczewskie Forum Samorządowe, tj. Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Renata Sokołowska, Sylwester Kaczmarek, Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński. Od głosowania wstrzymał się klub Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjni Samorządowcy czyli Janusz Bąbała, Jacek Krzemiński, Robert Błaszczyk, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Zofia Denisiewicz, Teresa Lutyńska, Adam Kloch, Alicja Korkosz i Andrzej Kuśmirek.

 

Wysoko w finansowych rankingach

Wszystkie omawiane zmiany w budżecie i WPF spowodują, że wydatki inwestycyjne ratusza w 2020 roku zwiększą się z 31,5 do 34,7 mln zł. W opublikowanym ostatnio zestawieniu samorządowego magazynu Wspólnota „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–2018” Sochaczew znalazł się na 110 miejscu w kategorii miast powiatowych. Co istotne, w kilka lat odnotował awans z 207 miejsca. Pod koniec minionego roku, także we Wspólnocie, opublikowano ogólnopolski ranking zamożność samorządów. Sochaczew w swej kategorii znalazł się na bardzo wysokim 76 miejscu w Polsce z dochodami na mieszkańca w wysokości 3,2 tys. zł.

Ratusz inwestuje w poprawę jakości życia mieszkańców średnio 32 mln rocznie. W 2018 była to kwota 34,5 mln, w ubiegłym roku ponad 28 mln, plan na 2020 mówi o 34,7 mln. Prawie 100 mln przeznaczono na nowe ulice, parki, bulwary nad Bzurą, tereny rekreacyjne w Chodakowie, autobusy, kanalizację deszczową. Każdy duży projekt ostatnich lat w znaczącej części finansowany jest z dotacji, jakie miasto zdobywa w ministerstwach, u wojewody, marszałka, czy w NFOŚiGW.

 

Największe inwestycje miasta w 2020 roku

11,6 mln zł – budowa amfiteatru i widowni na podzamczu

7,7 mln zł – zakup trzech autobusów elektrycznych dla ZKM

4,7 mln zł – przebudowa ul. 15 Sierpnia między LO Chopina a ulicą Broniewskiego

4,7 mln zł – budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i remont kilku ulic w Chodakowie

1,7 mln zł – wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła

860 tys. zł – przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej 80

775 tys. zł – przebudowa ulicy Ułanów Jazłowieckich

600 tys. zł – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Chopina

578 tys. zł – dotacja dla powiatu na przebudowę  ulicy Trojanowskiej (etap III).

300.000 zł – przebudowa oświetlenia w ul. 15 Sierpnia i Pionierów