Za śmieci tylko 10 zł

0
37

W Sochaczewie podstawowa stawka za odbiór odpadów wynosi 23 zł od osoby i jest tylko kwotą wyjściową. Wielu mieszkańców ma możliwość obniżenia jej o nawet 13 zł. Oferta ta skierowana jest do seniorów i rodzin z co najmniej trójką dzieci.

W związku ze zmianą stawki za odbiór śmieci ratusz rozesłał do właścicieli domów jednorodzinnych pisma informujące, że od czerwca wynosi ona 23 zł od osoby miesięcznie. Jednocześnie od 1 maja wszystkich nas obejmuje obowiązek segregowania odpadów i nie ma już możliwości zadeklarowania, że chcemy by odbierano z naszej posesji odpady zmieszane.

Nieruchomości w których zamieszkują rodziny posiadające Sochaczewską Kartę Rodziny lub osoby posiadające Sochaczewską Kartę Seniora 75+ posiadają 50-procentową zniżkę w opłacie za odbiór odpadów, pod warunkiem, że są one wnoszone w terminie. Jeżeli nastąpi to z opóźnieniem, należy uiścić pełną stawkę. Jednak sumiennie przestrzegając dat wnoszenia opłat, seniorzy i duże rodziny mogą płacić tylko 11,50 zł za osobę. Podkreślić należy w tym miejscu, że w sprawie zniżki nie otrzymamy dodatkowego pisma z Urzędu Miejskiego. Uprawnieni sami wyliczają ile muszą wpłacić na konto mnożąc liczbę domowników przez 23 zł i dzieląc otrzymany wynik na pół.

O kolejne 1,50 zł, czyli do 10 zł miesięcznie za osobę, możemy obniżyć rachunek, gdy na posesji ustawimy kompostownik na bioodpady (trawę, liście, odpady kuchenne). Posiadanie kompostownika należy zgłosić w Urzędzie Miejskim wypełniając specjalną deklarację. Druki dostępne są na parterze w Biurze Obsługi Klienta. Znajduje się tam również stanowisko przy którym pracownik Referatu Gospodarki Odpadami pomoże w wypadku ewentualnych trudności lub odpowie na wszystkie pytania. Posiadając kompostownik nie musimy już wystawiać do odbioru przez firmę śmieciową worka w kolorze brązowym.

– Również w tym przypadku, jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, pojawia się konieczność zapłacenia jej w pełnej wysokości, tj.  23 zł za osobę miesięcznie, gdy nie kompostujemy, lub 20 zł jeżeli posiadamy kompostownik – przypomina naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Tomaszewska.