„Za zasługi dla obronności kraju”

0
745

Do sochaczewskiego ratusza wpłynęła prośba o sporządzenie wykazu rodziców, którzy wychowali kilkoro swoich dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, na prośbę Ministra Obrony Narodowej, weryfikuje te dane, by wiosną minister mógł przyznać rodzicom medale „Za zasługi dla obronności kraju”.

– Chcemy wspólnie zaktualizować wykazy, by nikogo nie pominąć. Wiemy, że na terenie miasta są rodziny z trojgiem czy czworgiem dzieci, które odbyły służbę wojskową lub związane są zawodowo z armią. Prosimy te rodziny o kontakt telefoniczny z urzędem pod numerem telefonu 862-22-35 wewnętrzny 415 lub 416. Do połowy stycznia musimy przesłać zgromadzone dane do WKU – mówi Mirosław Grzybowski z referatu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej UM.

 

medal za zalugi dla obronnosci kraju

 

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznawany jest przez ministra obrony osobom, (ale też jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom i instytucjom), które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Można go nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową. Srebrny medal przyznaje się rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

 

Urząd Miasta Sochaczew