Zagłosuj przez pełnomocnika

0
25

Jeszcze tylko dziś i jutro w sochaczewskim Urzędzie Miejskim można zgłaszać chęć głosowania za pośrednictwem pełnomocnika w czasie zbliżających się wyborów parlamentarnych. Do urn pójdziemy w niedzielę, 25 października. Głosowanie odbędzie się  w godzinach  7.00-21.00. Jeśli z jakichś przyczyn wyborca nie może osobiście iść do lokalu, może wskazać pełnomocnika.

Przypomnijmy, że prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wyborcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej do 16 października 2015 r. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta ul. 1 Maja 16: parter – pokój nr 8 oraz I piętro – pokój 219 w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie informacje na temat procedur wyborczych można uzyskać w UM pod tel. 862 28 34, 862 22 35 wew. 316 lub 378.

 

Więcej o wyborach: http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/13178?title=&filterId=1&sochaczew

Urząd Miasta Sochaczew