Zajęcia rodzinne i lekcje muzealne Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

0
12

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć rodzinnych i lekcji muzealnych przygotowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na sezon jesienny. Ze względu na ograniczenia spowodowane przez pandemię, wszystkie cykle edukacyjne odbywają się online, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Biblioteka Małego Melomana to zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w trakcie których młodzi słuchacze i ich rodzice spotykają się z literaturą dziecięcą. Literackie wędrówki poprowadzą polscy klasycy literatury, a rytm nada im muzyka na żywo nawiązująca do XIX-wiecznej muzyki polskiej.

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/edukacja-artykul/761_biblioteka-malego-melomana

Mała Akademia Muzyki Polskiej to zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Poznamy pięć fascynujących postaci – polskich kompozytorów tworzących swoje dzieła w latach 1795-1918, a więc w czasie, gdy doświadczenie utraty niepodległości skłoniło Polaków do uczenia się miłości do swojej ojczyzny.

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/podcast-artykul/1021_mala-akademia-muzyki-polskiej-zajecia-dla-dzieci-w-wieku-wczesnoszkolnym

Chopinowski Uniwersytet Trzeciego Wieku to wykłady prowadzone przez pracowników Działu Edukacji i animatorów muzealnych przybliżające życie i twórczość Fryderyka Chopina w rozmaitych kontekstach.

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/edukacja-artykul/188_chopinowski-uniwersytet-trzeciego-wieku

Domowe Muzeum. Co mi w duszy gra online to propozycja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, związana z trwającą w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli wystawą obrazów Jerzego Dudy Gracza. Dzieci odkryją świat emocji oddany w brzmieniach i obrazach.

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/podcast-artykul/1013_domowe-muzeum

Melodie dla uszka maluszka to z kolei propozycja dla rodziców, którzy chcą poszerzyć repertuar śpiewanych dzieciom piosenek. Podczas warsztatów nauczymy się melodii zaczerpniętych z muzyki polskiej XIX wieku oraz sposobów bawienia się nimi i swoim głosem.

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/podcast-artykul/1018_melodie-dla-uszka-maluszka-warsztaty-dla-rodzicow

Przedszkolakom proponujemy udział w zajęciach Aktywne słuchanie, czyli słuchania wypełnionego rozmaitymi działaniami, które niejako mimochodem uczą podążania za tokiem muzyki i skupienia na jej dłuższych fragmentach i przygotowują maluchy do odbioru muzyki w przyszłości.

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/podcast-artykul/1022_aktywne-sluchanie-zajecia-dla-przedszkolakow

Muzyka polska online to propozycja dla dorosłych – cykl spotkań z dr hab. Ignacym Zalewskim, który przybliży uczestnikom postacie i twórczość mniej znanych, a ważnych kompozytorów. Poznamy między innymi Władysława Żeleńskiego czy Zygmunta Noskowskiego.

Szkołom proponujemy udział w lekcjach online łączących różne dziedziny wiedzy – muzykę, przyrodę, sztuki plastyczne, język polski i szeroko rozumianą wiedzę o kulturze. Są to dwa cykle – jeden przygotowany wspólnie przez Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Łazienki Królewskie, przybliżający przyrodę dwóch niezwykłych parków w połączeniu z muzyką Chopina, a drugi, także łączący różne dziedziny, związany jest z trwającą w Żelazowej Woli wystawą „Co mi w duszy gra. Chopinowi Duda Gracz”.

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/podcast-artykul/1016_z-zelazowej-woli-do-lazienek-krolewskich-chopin-muzyka-i-przyroda-lekcje-online

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/podcast-artykul/1017_co-mi-w-duszy-gra-chopinowi-duda-gracz-lekcje-online-dla-szkol