„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. technicznych

0
87

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. poszukuje kandydata

na stanowisko:

 Specjalista ds. technicznych 

I. WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie przynajmniej średnie techniczne lub wyższe – kierunek inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub budownictwo.
 2. Roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word), programów do kosztorysowania oraz urządzeń biurowych.
 5. Znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo zamówień publicznych.
 6. Biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami technicznymi.
 7. Zdolność rozwiązywania problemów.
 8. Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.
 9. Umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Przygotowanie warunków technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 2. Prowadzenie rejestru wydanych warunków technicznych, uzgodnionej dokumentacji projektowej, pism wychodzących itp.
 3. Prowadzenie ewidencji istniejącej i planowanej infrastruktury w zakresie wodno – kanalizacyjnym.
 4. Sporządzanie umów przyłączeniowych z osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodno – kanalizacyjnej.
 5. Sprawdzanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej obiektów, sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych.
 6. Uczestnictwo w odbiorów cząstkowych oraz końcowych nowych przyłączy lub sieci wodno – kanalizacyjnych.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń o awarii urządzeń wodociągowych oraz podejmowanie działań w celu ich usunięcia.
 8. Odczytywanie wodomierzy radiowych.
 9. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i statystyki.
 10. Sporządzanie szkiców roboczych i kosztorysów.
 11. Telefoniczna obsługa Klienta oraz udzielanie informacji technicznych.
 12. Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

III. WARUNKI PRACY:

 1. Praca administracyjno-biurowa lub w terenie w zależność od potrzeb.
 2. Praca na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy.

IV. OFERUJEMY:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Pracę w nowoczesnym Dziale Technicznym.
 3. Przyjazną atmosferę oraz dobrą współpracę w zespole.
 4. Niezbędne narzędzia pracy.
 5. Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 6. Pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w wersji papierowej na adres:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,

lub elektronicznie na adres:

e-mail:  zwik@zwik.sochaczew.pl    fax.  22  112 12 40

tel. 46 862 82 30 w. 25

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia …………..……………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby  procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………. ……..……………………………………………………………………………………………………….. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.