Zakończenie roku szkolnego maturzystów

0
98

Koniec szkoły zupełnie inny niż zawsze. W sytuacji w jakiej znalazł się nasz kraj ta uroczystość ukończenia szkoły przebiegała zupełnie inaczej niż dotychczas. Absolwenci Zespołu Szkół w Teresinie otrzymali już swoje świadectwa. Uroczystość przebiegała zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, z którymi wszyscy uprzednio zostali zapoznani.

Do szkoły każdy wchodził indywidualnie, przy wejściu czuwała siostra Urszula, która dopilnowała, aby każdy zdezynfekował ręce, następnie absolwent udawał się po odbiór upragnionego świadectwa (w rękawiczkach i maseczce na twarzy).

Dyrektor Ewa Odolczyk w imieniu rady pedagogicznej pogratulowała ukończenia szkoły, skierowała do absolwentów ciepła słowa, aby trzymali się mocno, mimo trudnego czasu, życzyła  powodzenia w życiu osobistym, zawodowym , a także sukcesów na egzaminach maturalnym i zawodowym. Za pośrednictwem kończących szkołę przekazała listownie podziękowania rodzicom za współpracę oraz efektywną pomoc w kształtowaniu młodego pokolenia.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się w lepszych czasach.

.