Zakończono przebudowę drogi

0
61

15295

Dobiegła końca kolejna powiatowa inwestycja drogowa, tym razem w gminie Nowa Sucha. Choć termin realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” upływa wraz z ostatnim dniem sierpnia br, to jednak kierowcy mogli jeździć zmodernizowaną trasą znacznie wcześniej. Zakończyła się już procedura związana z technicznym odbiorem inwestycji.

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski z Sochaczewa, z którą zawarto umowę na kwotę ponad 1,7 mln złotych. Zakres robót objął m.in. roboty przygotowawcze, tj. – wyznaczenie geodezyjne obiektów, usunięcie karpin, frezowanie warstwy ścieralnej, rozbiórka nawierzchni; roboty ziemne – korytowanie i przygotowanie podłoża; roboty nawierzchniowe na jezdniach dróg i zjazdach; roboty wykończeniowe – umocnienie poboczy kruszywem, humusowanie skarp; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Ułożona została nowa warstwa wiążąca oraz ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, wybudowano zjazdy do posesji. Wykonano też oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Droga zyskała nowe oblicze, z pewnością znacząco poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale też, co bardzo istotne – bezpieczeństwo kierowców.

Przebudowa tej ważnej dla lokalnego ruchu drogi objęła odcinek o długości 3,5 km.

Przypomnijmy, że na realizację tego zadania sochaczewski samorząd powiatowy uzyskał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 50% wartości inwestycji, czyli ponad 850 tys. zł w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Pozostała część kosztów pokryta została ze środków powiatu sochaczewskiego i gminy Nowa Sucha.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie