Zakończono remont dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie

0
33

Zakończono prace związane z remontem dachu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie.

Początek prac miał miejsce tuż po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019.

Zakres prac obejmował:

– ustawienie rusztowań

– rozebranie poszycia dachowego z blach trapezowych kontr łat i łat

– zdemontowanie starych okien połaciowych z konstrukcji więźby dachowej

– zamontowanie nowych okien połaciowych z naprawą ościeży płytami karton – gips z pomalowaniem

– wykonanie między krokwiami izolacji z foli paroizolacyjnej a także ułożenie wełny mineralnej.

– wykonanie odeskowania połaci dachowych z desek zabezpieczonych środkiem grzybobójczym i ogniochronnym

– wykonanie pokrycia z jednej warstwy papy wierzchniego krycia

– przybicie kontr łat i łat

– położenie blachodachówki

-wykonanie obróbek blacharskich kominów, murków, okien połaciowych, wyłazów dachowych, rynien i rur spustowych

– uzupełnienie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem

– rozebranie rusztowań

– posprzątanie placu budowy

Wójt gminy Rybno – Damian Jaworski podkreślił, że prace przebiegały planowo i bez zastrzeżeń a cała wartość inwestycji wyniosła 300 000.00 zł.