Zapraszamy do konkursu EKOLEADER LGD!

0
87

Głównym celem Konkursu „EkoLeader LGD” jest wyłonienie, nagrodzenie i promowanie dobrych przykładów uwzględnienia aspektów ekologicznych i klimatycznych w projektowaniu i realizacji operacji wdrażających lokalne strategie rozwoju LSR, w szczególności tych o charakterze ekoinnowacyjnym. Konkurs adresowany jest do LGD oraz realizatorów operacji Lokalnych Strategii Rozwoju, w tym gmin, i organizowany jest w ramach projektu „EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS” realizowanego w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 30-go września 2017 r.   …więcej