Zapraszamy na szkolenie

0
46

Burmistrz Miasta Piotr Osiecki zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w kramnicach miejskich, w sali konferencyjnej na II piętrze. Poprowadzi je Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Główne tematy szkolenia to nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania dla organizacji pozarządowych, które ubiegają się o środki z urzędów miast i gmin.

 

Program:

 

Oferta realizacji zadania publicznego:

– aspekty formalne wypełniania oferty,

– logika konstruowania oferty,

– rezultaty, mierniki – jak organizacja powinna to planować?

– tworzenie kosztorysu do oferty,

– załączniki do oferty.

 

Umowa:

– umowa jako ramowy wzór,

– przekładanie kosztorysu do oferty,

– możliwe przesunięcia środków,

– prawo zamówień publicznych,

– udowadnianie rezultatów,

– ochrona danych osobowych.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego:

– merytoryczne podsumowanie,

– rezultaty, jako główna część sprawozdania,

– rozliczenie faktur,

– potwierdzenie rezultatów.