Zaproszenie na obrady XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
19

Nowa Sucha  13.11.2015 r.

Pan/Pani

Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na obrady XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz.16.00 w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej..

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr: 1, 3/4, 6 oraz częściowo działek o nr ewid.: 3/1, 5/1, 4/1 z obrębu Kazimierzów, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha;

b. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer: 61/2, 62 i 63 oraz częściowo działek o numerze ewidencyjnym: 59, 60, 61/1 i 61/3 z obrębu Mizerka, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha;

4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski