Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
56

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 8.08.2018 r., tj. środa o godzinie 10:30 w sali nr 10 UG Iłów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej WPF Gminy Iłów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Iłów na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Sprawy różne.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 12. Zakończenie obrad.