Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 28 marca 2019 r.

0
49

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na VIII sesję Rady Gminy, które odbędzie się 28.03.2019 r., tj. czwartek o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów, oraz podziękowania dla byłych sołtysów.
 4. Stacjonowanie karetki pogotowia na terenie gminy Iłów.
 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
 6. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 7. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 8. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej ZOZ w Sochaczewie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów.
 14. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 15. Sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 17. Zakończenie obrad.