Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 6 września 2018 r.

0
31

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XLV nadzwyczajną  sesję Rady Gminy, która odbędzie się w 6.09.2018 r., tj. w czwartek o godzinie 9:00 w sali Nr 10 UG Iłów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Iłów na 2018 r.
  4. Sprawy różne.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Zakończenie obrad.

 

przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Zientara