Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 8 kwietnia 2019 r.

0
41

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na IX sesję Rady Gminy, która odbędzie się 8.04.2019 r., tj. poniedziałek o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniej sesji.
  5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji.
  6. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Iłów.
  8. Wybór członków do komisji stałych Rady Gminy Iłów – Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ładu i Porządku oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

a) zgłaszanie kandydatów na członków komisji stałych i uzyskanie ich zgody,

b) przeprowadzenie głosowań,

c) podjęcie uchwał stwierdzających wybór.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami                          pozarządowymi.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.