Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów w dn. 17.09.2019 r.

0
33

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XV posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 17.09.2019 r., tj. wtorek o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 6. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatku i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetowy gminy instrumentem płatniczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 26/V/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 24.01.2019 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały nr 59/XI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30.05.2019 r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku, Uchwałą nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

     Sławomir Tomaszewski

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*