Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów w dn. 22 listopada 2018 r.

0
82

Wójt Gminy Iłów

w imieniu Komisarza Wyborczego w Płocku

Pani Małgorzaty Marty Walisiewicz 

zaprasza

na I sesję Rady Gminy Iłów.

 

która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie ul. Płocka 8

Proponowany porządek obrad został ustalony przez Komisarza Wyborczego w Płocku i przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Wybór przewodniczącego Rady.
  5. Przejęcie przez przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od radnego Seniora.
  6. Ślubowanie nowo wybranego wójta.
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady.