Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
24

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dn. 18.08.2015 r.                           

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na X sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18.08.2015 r., tj. wtorek o godz. 10.00 w sali GOK Iłów.

 

Proponowany porządek obrad.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Omówienie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Iłów.
 5. Omówienie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Iłów na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy (inwestycje drogowe Brzozów Nowy, Budy Iłowskie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji: Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Ładu i Porządku Publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji: Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
 10. Wydanie opinii przez radnych Rady Gminy Iłów w sprawie nadania honorowego obywatelstwa zgodnie z wnioskiem.
 11. Omówienie apelu w sprawie projektu ustawy „Prawo wodne”.
 12. Nawiązanie współpracy Urzędu Gminy pomiędzy Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego dotyczącego przygotowywania wniosków programu PROW 2014-2020. Opinia Rady Gminy Iłów w sprawie współpracy.
 13. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 16. Zakończenie obrad.