Zaproszenie na szkolną konferencję zawodową do Teresina

0
71

Drogi Rodzicu! Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka. Wybierz odpowiedni kierunek kształcenia, dzięki któremu Twój syn lub Twoja córka zyska atrakcyjny zawód poszukiwany na rynku pracy.

Zawód, w którym będzie mógł się rozwijać, pozna nowych ludzi, a także zarobi godziwe pieniądze.

Przyjdź na spotkanie z pracodawcami – przedstawicielami zakładów pracy, które objęły opieką poszczególne klasy.

 

13 lutego (środa) w godz. 15.00 – 19.00 w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, aleja XX-lecia 12 (naprzeciw stadionu GOSiR).

 

Będziesz mógł zweryfikować wszystkie informacje, a być może i Ty znajdziesz atrakcyjną pracę.

W Zespole Szkół w Teresinie kształcimy w zawodach:

– technicznych: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik logistyk, technik elektroenergetyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik przemysłu mody,

– w szkole branżowej: kierowca-mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, elektryk.

 

Zapraszamy

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie