Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Iłów

0
45

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XIX sesję Rady Gminy, która odbędzie się 19.12.2019 r., tj. czwartek o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłów na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2019.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.