Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy w Iłowie

0
79

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XX sesję Rady Gminy, która odbędzie się 30.12.2019 r., tj. w poniedziałek o godz. 12:00 w sali nr 10 UG Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłów na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Iłów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.