Zaproszenie na XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Iłów

0
73

Na podstawie § 10 Statutu Gminy zapraszam na XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy, która odbędzie się 9.01.2020 r., tj. czwartek o godz. 9:00 w sali nr 10 UG Iłów.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 99/XIX/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
  5. Sprawy różne.
  6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
  7. Zakończenie obrad.