Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy w Iłowie

0
64

Na podstawie § 10 Statutu Gminy zapraszam na XXII nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29.01.2020 r. (środa) o godz. 10:00 w sali nr 10 UG Iłów.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zmiana uchwały budżetowej na 2020 r.
  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów za 2019 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Przyjęcie protokołu z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
  7. Zakończenie obrad.

                                                         przewodniczący Rady Gminy

                                                             Sławomir Tomaszewski