Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Iłów

0
41

Na podstawie § 10 Statutu Gminy zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy, które odbędzie się 12 stycznia 2021 r. /wtorek/ o godz. 10.00 w sali OSP Iłów.

Zapraszamy do obejrzenia XXXIV sesji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Gminy 17.12.2020 r.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja przewodniczącego Rady z działalności od ostatniego posiedzenia.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.     

   przewodniczący Rady Gminy Iłów

   Sławomir Tomaszewski

Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzania na obszarze całego kraju obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do mieszkańców o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce System Rada.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*