Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 22 marca 2018 r

0
39

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XL sesję Rady Gminy, która odbędzie się 22.03.2018 r., o godz. 10:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Informacja o planie modernizacji i rozbudowie dróg wojewódzkich na terenie gminy Iłów w roku 2018.
 5. Informacja Starostwa Powiatu Sochaczewskiego o planach i realizacji remontów dróg powiatowych na terenie gminy Iłów w roku 2018.
 6. Informacja wójta gminy o modernizacji dróg gminnych w zakresie remontu w roku 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Iłów na obwody głosowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłów w 2018 roku.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwała Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwała Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 12. Sprawy różne.
 13. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 15. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Zientara