Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 27 lutego 2018 r.

0
102

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27.02.2018 r., tj. wtorek o godz.10.00  w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
 5. Zmiany w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w 2018 r.  – wystąpienie Anety Roskosz – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017 i przedstawienie planu działania na 2018 r.
 7. Złożenie sprawozdania z działalności hali sportowej i Orlika za 2017 r. i przedstawienie planu działania na 2018 r.
 8. Ochrona porządku publicznego – przedstawienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Iłowie za 2017 r.
 9. Złożenie sprawozdania z działalności GOPS za 2017 r. i przedstawienie planu pracy na 2018 r.
 10. Złożenie sprawozdania z działalności GOK za 2017 r. i przedstawienie planu pracy na 2018 r.
 11. Złożenie sprawozdań przez stałe komisje Rady Gminy w Iłowie za 2017 r i przyjęcie planów pracy na rok 2018 r.
 12. Złożenie sprawozdania za 2017 r i przyjęcie planu pracy na rok 2018 Rady Gminy Iłów.
 13. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 16. Zakończenie obrad.