Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 29 maja 2018 r.

0
71

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów 29 maja 2018 r.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej WPF Gminy Iłów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Iłów na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadań inwestycyjnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Uchylenie uchwały 187/XLI/2018 z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów.
 10. Informacja Kół Łowieckich z wykonania planu odstrzału zwierzyny na terenie gminy, realizacja szkód łowieckich i ich wielkość w roku 2017. Omówienie nowelizacji ustawy. Prawo łowieckie w kontekście szacowania szkód łowieckich.
 11. Sprawy różne.
 12. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Zientara