Zaproszenie na spotkanie dot. pozyskania środków finansowych

0
39

Wójt Gminy Iłów

oraz

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

serdecznie zapraszają

przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych,

grup nieformalnych, przedsiębiorców

oraz zainteresowanych mieszkańców gminy Iłów

na spotkanie aktywizujące

dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych

z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek)
o godz. 1200 Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie, przy ulicy Płockiej 8

 

Program spotkania:

  • główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022
  • zakres wsparcia, koszty kwalifikowalne oraz kryteria i zasady wyboru operacji
  • procedura oceny i wyboru wniosków
  • harmonogram naborów wniosków
  • wymogi realizacji operacji

 

Przewidywany czas spotkania: 3 godz.

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem spotkania

pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail  aktywni.razem@wp.pl